Noveller

Författare
Prosper Mérimée
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Forum 1955 Sverige, Stockholm
Oscar L. Lamm 1875 Sverige, Stockholm 288 sidor.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan