Novitiae florae Gotlandicae quas venia experientiss. facult. med. Upsal. praeside ... Georgio Wahlenberg ... p. p. auctor Petrus Conr. Afzelius Vestrogoth. stip. aerar. publ. in auditorio Linnaeano d. XII Junii MDCCCXLIV h. a. m. s. P. I

Författare
Göran Wahlenberg
Genre
theses
Språk
Latin
Förlag År Ort Om boken ISBN
1844 Sverige, Upsaliæ, excudebant regiae academiae typograph 18 sidor. 8:o
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan