Nudansk ordbog Bd 1, A-K

Språk
Danska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Politikens forl. 1984 Danmark, København 546 sidor.