Nudansk syntaks

Författare
Christian Becker-Christensen
(Christian Becker-Christensen.)
Språk
Danska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Politiken 2004 Danmark, København 176 sidor. 978-87-567-6869-6