Numerisk lösning av differentialekvationer, Övningsexempel till numeriska beräkningsmetoder: differentialekvationer

Författare
Bertil Gustafsson
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Inst. för teknisk databehandling, Univ 1984 Sverige, Uppsala 41 sidor.