Numerisk lösning av differentialekvationer, Övningssamling til numeriska beräkningsmetoder: differentialekvationer

Författare
Bertil Gustafsson
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Inst. för teknisk databehandling, Univ. 1981 Sverige, Uppsala [1], 20 sidor.