Numerisk lösning av differentialekvationer

Författare
Bertil Gustafsson
(Bertil Gustafsson, Anders Sjöberg, Leif Abrahamsson)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Inst. för teknisk databehandling, Univ. 1988 Sverige, Uppsala [126] sidor.
Inst. för teknisk databehandling, Univ 1984 Sverige, Uppsala [146] sidor. (var. pag.)
Inst. för teknisk databehandling, Univ. 1981 Sverige, Uppsala [1], 20 sidor.
Inst. för teknisk databehandling, Univ. 1980 Sverige, Uppsala [Ca 130] sidor. (var. pag.) : diagr. 30 cm
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan