Nuoruuden purret - kaksitoista kuolematonta nuortenkirjaa

Författare
Gösta Attorps
(Suomentanut: Sole Uexküll kuvittanut: Maija Karma)
Språk
Finska
Förlag År Ort Om boken ISBN
W. Söderström 1958 Finland, Borgå, Helsingfors 140 sidor. : ill.