Nutrient reduction and biomanipulation as tools to improve water quality - the Lake Ringsjön story

Författare
(Guest editors: L.-A. Hansson & E.Bergman)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Kluwer 1999 Nederländerna, Dordrecht 156 sidor.
Kluwer cop. 1999 Nederländerna, Dordrecht xii, 156 sidor. ill.