Nutrition and feeding of organic pigs

Författare
Robert Blair
(Robert Blair.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
CABI 2018 England, Wallingford, Boston 1 online resource (vi, 258 sidor) illustrationer, tabeller 978-1-78064-791-3, 978-1-78064-792-0
CABI cop. 2007 Storbritannien, Wallingford viii, 322 sidor. : ill. 978-1-84593-191-9, 1-84593-191-2
CABI cop. 2007 Storbritannien, Wallingford online resource (viii, 322 sidor.) ill. 978-1-84593-192-6