Ny giv för värmländsk arkeologi

Författare
(Redaktörer: Kjell-Åke Aronsson och Britt-Marie Insulander.)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Värmlands museum, Värmlands fornminnes- och museifören., Värmlandstr. 1995 Sverige, Karlstad, Karlstad 208 sidor. ill., kartor 22 cm