Ny illustrerad svensk litteraturhistoria D. 2, Karolinska tiden, frihetstiden, gustavianska tiden

Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Natur och kultur 1967 Sverige, Stockholm 640 sidor. faks., ill.