Ny illustrerad svensk litteraturhistoria D. 5, Fem decennier av nittonhundratalet

Författare
(Erik Hjalmar Linder. Bd 1.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Natur och kultur 1965 Sverige, Stockholm 547 sidor. ill.