Ny illustrerad svensk litteraturhistoria D. 5, Fyra decennier av nittonhundratalet

Författare
Erik Hjalmar Linder
(Erik Hjalmar Linder.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Natur och kultur 1958 Sverige, Stockholm 880 sidor. ill. 25 cm
1952 Sverige, Stockholm 814 sidor. : ill.