Ny juridisk handbok för medborgare af alla samhällsklasser i Finland

Författare
Johan Kristian Svanljung
(Utgifwen af J. Kr. Swanljung)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Wilén 1882 Finland, Åbo viii, 512 sidor.
1874-1877 Finland, Åbo
1873 Finland, Åbo