Ny litteraturvägledning inom fysik

Författare
Tore Lund
(Tore Lund.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1980 Sverige, Borås 104 sidor.