Ny teknik påverkar förutsättningar för lärande i bild, musik och svenska. Skolämnesparadigm och undervisningspraktiker i skärmkulturen - bild, musik och svenska under påverkan

Författare
Per-Olof Erixon
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Vetenskapsrådet 2013 Sverige, Stockholm