Nya Ur folkens liv 1-3, Stadiebok - historia för mellanstadiet

Författare
Torsten Eklund
Målgrupp
Barn/Ungdom
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Natur och kultur, Berling 1985 Sverige, Stockholm, Arlöv 112, 127, 128 sidor. ill. 24 cm