Nya Ur folkens liv 3, Diagnostiska uppgifter - historia för mellanstadiet

Författare
Torsten Eklund
(Torsten Eklund, Karl-Gustav Thorén.)
Målgrupp
Barn/Ungdom
Genre
Läromedel
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Natur och kultur, Ljungföretagen 1985 Sverige, Stockholm, Örebro 16 sidor. ill. 30 cm
Natur och kultur, Ljungföretagen 1984 Sverige, Stockholm, Örebro 16 sidor. ill. 30 cm