Nya försöksresultat med växthustomat, blomkål, vanlig sallat, isbergssallat, vitkål

Författare
(Gunnar Erlandsson ...)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1983 Sverige, Alnarp 21 sidor. 91-576-1520-9