Nya jordabalken - kap. 16 och 18 Hävd och godtrosförvärv

Författare
Henrik Hessler
(Henrik Hessler.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Juristförl., Minab/Gotab 1983 Sverige, Stockholm, Stockholm 28 sidor. 25 cm
Juristförl. 1979 Sverige, Stockholm 34 sidor. 23 cm 91-7598-010-X
Juridiska fören. 1976 Sverige, Stockholm 34 sidor. 22 cm
Juridiska fören. 1975 Sverige, Stockholm 34 sidor. 22 cm
Juridiska fören. 1970 Sverige, Uppsala 34 sidor.