Nya teckningar ur hvardagslifvet 8, Syskonlif

Författare
Fredrika Bremer
(Af Fredrika Bremer)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1848 Sverige, Stockholm 258 sidor.
Hjerta 1848 Sverige, Stockholm 2 vol. (375 sidor. 258 sidor.)
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan