Nya teckningar utur hvardagslifvet D. 1, Afd. 2, Presidentens döttrar : svenskt original : berättelse af en guvernant

Originaltitel
Nya teckningar ur vardagslivet
Författare
Fredrika Bremer
Genre
Roman
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1834 Sverige, Stockholm S. 246-451
L. J. Hjerta 1834 Sverige, Stockholm, Stockholm S. 246-451