Nya teckningar utur hvardagslifvet D. 2 Afd. 1, Nina

Originaltitel
Nya teckningar ur vardagslivet
Författare
Fredrika Bremer
Genre
Roman
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1835 Sverige, Stockholm 419 sidor.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan