Nya teckningar utur hvardagslifvet. D. 2, Afd. 2, Nina.

Originaltitel
Nya teckningar ur vardagslivet
Författare
Fredrika Bremer
Genre
Roman
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1835 Sverige, Stockholm S. 422-841
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan