Nya teckningar utur hvardagslifvet D. 4 Afd. 1-2, Hemmet, eller familje-sorger och fröjder

Originaltitel
Nya teckningar ur vardagslivet
Författare
Fredrika Bremer
Genre
Roman
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Hjerta 1839 Sverige, Stockholm, Stockholm 366 sidor.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan