Nya teckningar utur hvardagslifvet D. 4, Hemmet eller Familjesorger och fröjder : i fyra avdelningar

Originaltitel
Nya teckningar ur vardagslivet
Författare
Fredrika Bremer
Genre
Roman
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1840 Sverige, Stockholm 2 vol. (366 sidor. 241 sidor.)