Nya teckningar utur hvardagslifvet D. 4, Hemmet, eller familje-sorger och fröjder : i fyra afd. 1-2

Originaltitel
Nya teckningar ur vardagslivet
Författare
Fredrika Bremer
Genre
Roman
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1839 Sverige, Stockholm 2 vol. (366 241 sidor.)
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan