Nya teckningar utur hvardagslifvet D. 5, Strid och frid eller några scener i Norge

Originaltitel
Nya teckningar ur vardagslivet
Författare
Fredrika Bremer
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
L. J. Hjerta 1840 Sverige, Stockholm 259 sidor., 1 sidor.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan