Nya teckningar utur hvardagslifvet 6, En dagbok

Originaltitel
Nya teckningar ur vardagslivet
Författare
Fredrika Bremer
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Hjerta 1843 Sverige, Stockholm 408 sidor.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan