Nya teckningar utur hvardagslifvet D. 7, I Dalarna

Originaltitel
Nya teckningar ur vardagslivet
Författare
Fredrika Bremer
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Hjerta 1845 Sverige, Stockholm 355 sidor.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan