Nya teckningar utur hvardagslifvet Del 6, En dagbok

Originaltitel
Nya teckningar ur vardagslivet
Författare
Fredrika Bremer
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1843 Sverige, Stockholm 407 sidor. a Hemmet