Nya teckningar utur hvardagslifvet 10, Fader och dotter : en skildring ur lifvet

Originaltitel
Nya teckningar ur vardagslivet
Författare
Fredrika Bremer
(Af författarinnan till "Teckningar ur hvardagslifvet", "Hemmen i den nya verlden", "Hertha", m.m.)
Genre
Roman
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bonnier 1858 Sverige, Stockholm [4], 212 sidor. + musikbil. (8 sidor.)
Bonnier, E. Westrell 1856 Sverige, Stockholm, Stockholm 2 vol.
Hjerta 1848 Sverige, Stockholm 2 vol. (375 sidor. 258 sidor.)
1845 Sverige, Stockholm 355 sidor.
Hjerta 1845 Sverige, Stockholm 355 sidor.
1843 Sverige, Stockholm 407 sidor. a Hemmet
Hjerta 1843 Sverige, Stockholm 408 sidor.
1840 Sverige, Stockholm 2 vol. (366 sidor. 241 sidor.)
L. J. Hjerta 1840 Sverige, Stockholm 259 sidor., 1 sidor.
1839 Sverige, Stockholm 2 vol. (366 241 sidor.)
Hjerta 1839 Sverige, Stockholm, Stockholm 241 sidor.
Schmidt 1837 Sverige, Stockholm, Christianstad, Christianstad 2 vol. ([4], 299 [4], 328 sidor.) 12:o
1836- Sverige, Stockholm D. 1, 4
1836 Sverige, Stockholm 2 vol. (451. sidor.)
1835 Sverige, Stockholm S. 422-841
1834-1858 Sverige, Stockholm D. 1-10
1834 Sverige, Stockholm 2 vol. (451 sidor.)
L. J. Hjerta 1834 Sverige, Stockholm, Stockholm S. 246-451
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan