Nyaste beskrifn. öfver Stockholm och dess omgifningar

Författare
Octavia Carlén
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
H. Pettersson 1866 Sverige, Stockholm 112 sidor. och 1 karta