Nybörjarstudent 2001 - om bakgrund, studier, livsstilar och opinioner bland nybörjarstudenterna på samhällsvetenskapliga fakulteten 2001

Författare
Maria Pettersson
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
SOM-inst., univ. 2002 Sverige, Göteborg 59 sidor. : diagr.