Nybörjarsvenska, Övningsbok - nybörjarbok i svenska som främmande språk

Nybörjarsvenska är ett heltäckande studiematerial för grundkurser i svenska som andraspråk. Läromedlet kan användas såväl inom invandrarundervisningen som av svenskstuderande utomlands.  Texterna bygger på vardagssituationer och har olika språkliga nivåer för att ge eleven ett begrepp om hur svenskan används i skilda miljöer och situationer.  En särskild bildordbok med nära 1 000 ord från centrala vardagsområden finns i slutet av läroboken.  Svenskt uttal ges en grundlig genomgång i övningsboken och på uttalsbandet.  Ordlistor för de vanligaste invandrarspråken finns.  Facit till övningsboken underlättar studier på egen hand.

Författare
Ulla Göransson
(Göransson, Lindholm.)
Genre
Läromedel
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Folkuniversitetets förlag, Elanders Fälth & Hässler 2012 Sverige, Lund, Värnamo 235 sidor. ill. 25 cm 978-91-7434-662-6
Folkuniv:s förl., Kristianstads boktr. 2002 Sverige, Lund, Kristianstad [4], 235 sidor. ill. 25 cm
Kursverksamheten, Kristianstads boktr. 1993 Sverige, Lund, Kristianstad [4], 235 sidor. ill. 25 cm
Kursverksamheten 1989 Sverige, Lund [4], 235 sidor. : ill. 25 cm 91-7434-282-7
Kursverksamheten, Kristianstads boktr. 1985 Sverige, Lund, Kristianstad [4], 235 sidor. ill. 25 cm
Kursverksamheten, Kristianstads boktr. 1983 Sverige, Lund, Kristianstad [4], 235 sidor. ill. 25 cm
Kursverksamheten 1982 Sverige, Lund [4], 235 sidor. : ill. 25 cm 91-7434-106-5
Kursverksamheten 1982 Sverige, Lund [4], 235 sidor. : ill. 25 cm 91-7434-166-9