Nybörjarsvenska, Lärarhandledning - nybörjarbok i svenska som främmande språk

Författare
Ulla Göransson
(Göransson, Lindholm)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Folkuniv:s förl. 2003 Sverige, Lund 71 sidor. 21 cm 91-7434-504-4
Kursverksamheten 1989 Sverige, Lund 63 sidor. 21 cm 91-7434-281-9
Kursverksamheten 1982 Sverige, Lund 63 sidor. 21 cm 91-7434-125-1