Nybörjarsvenska, Svensk-engelsk ordlista - nybörjarbok i svenska som främmande språk

Författare
Ulla Göransson
(Översättare: Peter Watcyn-Jones)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Kursverksamheten 1985 Sverige, Lund 71 sidor. 15 cm 91-7434-200-2
Kursverksamheten, Kristianstads boktr. 1983 Sverige, Lund, Kristianstad 71 sidor. 15 cm
Kursverksamheten, Kristianstads boktr. 1981 Sverige, Lund, Kristianstad 67 sidor. 15 cm