Nybörjarsvenska, Svensk-finsk ordlista - nybörjarbok i svenska som främmande språk

Författare
Ulla Göransson
(Översättare: Ritva Kyander-Kiianmies.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Kursverksamheten, Kristianstads boktr. 1987 Sverige, Lund, Kristianstad 69 sidor. 15 cm
Kursverksamheten 1982 Sverige, Lund 66 sidor. 15 cm 91-7434-132-4