Nybörjarsvenska, Svensk-fransk ordlista - nybörjarbok i svenska som främmande språk

Författare
Ulla Göransson
(Översättare: Hans Lindholm)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Kursverksamheten 1992 Sverige, Lund 74 sidor. 15 cm 91-7434-323-8
Kursverksamheten 1983 Sverige, Lund 73 sidor. 15 cm 91-7434-157-X