Nybyggnadsförbuds effekter på äldre villabebyggelse

Författare
Ingvar Persson
(Ingvar Persson, Bo Eliasson, Hans Lidman.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1973 Sverige, Stockholm 77 sidor.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan