Nyckelhålet för spannmålsprodukter - fakta som legat till grund för bedömningen och fastställandet av villkoren för "hög halt kostfiber" i den nya föreskriften om nyckelhålsmärkningen (LIVS 2005:9)

Författare
Anita Laser Reuterswärd
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Livsmedelsverket 2006 Sverige, Uppsala 21 sidor.