Nyckfull som kärleken

Författare
Barbara Cartland
(Barbara Cartland övers.: Tora Bergengren)
Genre
Roman
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Winther 1984 Sverige, Malmö 191 sidor. 18 cm 91-35-02839-4
Saga Egmont nnnn 978-87-11-65786-7