Nycklar till den nya nationen - kultursamarbete mellan Sverige och Sydafrika

Författare
Eva Vaihinen
(Texter: Eva Vaihinen, Helene Thornblad, Cathrine Terreros)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Sidas kulturenhet 1998 Sverige, Stockholm 15 sidor. : ill. 91-586-2068-0