Nyetablering av handelshus - en fallstudie

Författare
Alf Eriksson
(Alf Eriksson, Christer Svensson)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1983 Sverige, Växjö 36 sidor.