Nygård 2:1 m.fl - arkeologisk utredning inför industrietablering inom fastigheten Nygård 2:1 m.fl., Villstad socken i Gislaveds kommun, Jönköpings län

Författare
Jörgen Gustafsson
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Jönköpings läns museum cop. 2011 Sverige, Jönköping 11 sidor.