Nygotiska kyrkor i Skåne - utveckling i form, material och konstruktion 1840-1910

Författare
Ove Hidemark
Genre
Statlig publikation
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Arkitekturskolan Kungl Konsthögskolan 1991 Sverige, Stockholm 192