Nykarleby Marthadistriktsförbund r.f - historik 1926-1976

Författare
Helen Segerstam
(Sammanst. av Helen Segerstam)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Förb. 1976 Finland, Nykarleby 32 sidor. : ill. 21 cm