Nykarleby manskör r.f. 1934-1984 - historik

Författare
Lars Edman
(Sammanställd av Lars Edman)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Nykarleby manskör 1984 Finland, Nykarleby 70 sidor. : ill.