Nykarleby provinsialläkardistrikt - en 50-års berättelse 1870-1920 (1924)

Författare
Woldemar Backman
(Wold. Backman)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1927 Finland, Helsingfors 203 sidor.